Bouwdoeken opgehangen

16-11-2022

Overige berichten

Vorige week werden de geveldoeken op het nu grotendeels gesloopte gebouw gehangen op de hoek van de Horvathweg en het Stationsplein. Daarnaast is er een doek geplaatst op een van de bouwhekken bij de ingang van het station. Inmiddels is gebleken dat de doeken goed zichtbaar zijn en tot veel inschrijvingen hebben geleid. Wanneer personen zich hebben ingeschreven als belangstellende worden zij automatisch op de hoogte gehouden van nieuwtjes, ontwikkelingen, nieuwe informatie op de website en evenementen zoals start verhuur.